ايام فجر


دهه فجر هر سال برای سلطان که ما باشیم یادآور خاطراتی است پر از خطر. لذا اراده میفرماییم که به یاد نیاوریم. ضمنا اگر کسی از ما شکایت دارد به خودمان بگوید بهتر است. خودمان اصلاح میکنیم که دیگر ملت به فکر انقلاب و متفرعاتش نیفتد. ما سلطنت مشروطه را نیز با شرط و شروطی می پذیریم که البته انا من شروطها.04.gif

/ 0 نظر / 13 بازدید