اصول حزب

راه اندازی حزب و گروه مثل نقل و نبات شده. از محفل و تيم و گروه شروع ميشه و به حزب و اتحاديه و جناح تموم نميشه03.gif
احزاب برای به قدرت رسيدن تلاش ميکنند. محصول تلاششون تشکيل دولت است.
حالا اگر حزبی هدفش تشکيل دولت و حکومت نباشه حزب محسوب ميشه يا نه؟

/ 0 نظر / 12 بازدید