نمیخواهیم سلطان هندی باشیم

ما سلطانیم ولی نمیخواهیم سلطان مملکتی چون هند باشیم. اینکه آپولو هوا کنند و بیش از پنجاه میلیارد دلار درآمد سالانه از صادرات نرم افزار و دیگر فعالیتهای فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) داشته باشند چندان مهم نیست.
به مذهب و اخلاق عمومی شان هم کاری ندارم. ما میخواهیم سلطان قلمرو خودمان باشیم نه ملک چین و ماچین

/ 1 نظر / 15 بازدید
فاطیما

نهی نهی[نیشخند] اومدید که نسازید[نیشخند] اختيار وجود ندارد. اجالتا سلطان توهّم تحميلى را اختيار بفرمایید تا به عدولتان رعیت رسیدگی کند.[گل]