عفو عمومی ... ادامه دارد

در نخستین مرحله از عفو عمومی:
همه نویسندگان و سخنرانانی که بخاطر سخن گفتن یا نوشتن مجازات شده اند، عفو میشوند. مگر شاکی خصوصی داشته باشند که شاکی خصوصی نیز می بایست با شرایط سختی در پی اثبات آسیب دیدن اش و نیت مجرمانه طرف باشد.
کسانی که مالی به سرقت برده اند، اگر بضاعت مالی نداشته باشند بخشوده میشوند و از خزانه دربار بدهی شان را می پردازیم.

/ 1 نظر / 18 بازدید
فاطیما_امارات

قبله عالم ...[نیشخند][گل]نظام طبیعت از نشئه وجودی شما و صفات رحمانیه و خاااااصه رحیمیه شما جانی گرفته ،جان گرفتنی[نیشخند] مثل فیلما پستای شما !!! هنوز ادامه دارد....[گل]