نامه به خاتمی جان

ما کمتر به دیگران جان میگوییم مگر آنکه خیلی جان باشند پس قدرشناس مراحم باش ای خاتمی جان.
آخر تو را چه میشود که اینقدر سخن از مردم سالاری می زنی؟!  بیا چون ما سالار مردم باش و از مردم سالاری مگو! البته نه عین عین ما. یه کمی کمتر.

/ 0 نظر / 13 بازدید