دل سلطان


سلاطین نیز دل دارند. بلکه معمولا دلشان خیلی گنده است. البته سلاطین آرزوهای طول و دراز هم دارند که از دلشون گنده تر است و خدا میداند دل گندگی برای رسیدن به آرزوها چقدر مهم است!

/ 1 نظر / 13 بازدید
مورچه

درسته که دل گندگی خوبه اما به شرط اینکه زیاد از غذا پر نشده باشه یاحرف بهتره کمی محبت هم توش باشه سلاطین معمولا دل معدوی اشان گنده است تا دل مهربانی