طرح های ما برای مملکت جهان نما

ما یعنی سلطان،
از اقصی نقاط ممالک یعنی دنیا
عکسهایی جمع آوری کرده ایم
تا به رعایا و کارآفرینان و نقش آفرینان بدهیم
تا همه ی خوبی های جهان را برایمان یکجا
در مملکت سلطانی مان
فراهم آورند
تا مملکت ما جهان نما شود

/ 0 نظر / 13 بازدید