خداوندگاران قدرت

سلاطین از صفات زیادی برای خود استفاده میکنند مانند:
سایه خدا بر روی زمین، نماینده خدا بر روی زمین، پدر ملت، پدر مادی ملت(در برابر پدر آسمانی که در آسمانهاست)، اراده ی خدا بر روی زمین.
به این القاب نگاه میکنم و می بینم کار سختیه ... فعلا تصمیم ندارم سلطان واقعی بشم. تا بعد.

/ 0 نظر / 13 بازدید