رابطه دو طرفه سلطان و رعایا

ما شما رعایا را دوست داریم
اگر شما نباشید که ما سلطان نیستیم
رفتار یک رعیت خوب یا همان شهروندی امروز از شما
رفتار سلطان خوب یا همان تدبیر کشورداری از ما
مشکلات زندگی شما را حل میکنیم

/ 0 نظر / 19 بازدید