لقب صاحبريال براي حضرت سلطان


امروز به ميمنت عيد سعيد فطر به خودمان هديه ميدهيم. لقب جديد براي خود بر ميگزينيم. سلطان صاحبريال.
از آنجايي كه طبع سلطاني ما صاحبقراني بودن را اقتضا دارد ولي خب به دليل رواج ريال و تا زماني كه سه صفر آن كم نشده و از ارزش و اعتبار ما كم نشده، از عنوان صاحبريال استفاده ميكنيم. هرگونه قرابت و تشابه اسمي با صاحب ريال و صابريال و صاب ريال پيشاپيش تكذيب ميشود.


/ 1 نظر / 12 بازدید
داود(خورشيد نامه)

...گرچه از سلاطين زياد خوشمان نمی ايد اما به نظر به کار خنده خلق می ایید ! و ما که رعیتی فرودستیم ممبعد به زیر اب سایه اتان خواهییم پیوست