موسيقی در دربار ما


ما سلاطین بدون چند چیز نمیتوانیم سر کنیم. یعنی زندگی مان نمی چرخد. یکی از موارد هم داشتن دم و دستگاه موسیقی است.
جهت اطلاع بیشتر در این باره به کتاب اغانی کبیر اثر ابوالفرج اصفهانی مراجعه کنید.
04.gif

/ 2 نظر / 12 بازدید
عرفان

چرا برای يادداشت بالا نميشه نظر گذاشت؟ يکی از اون ده نوشته رو که در اکرانه آپ ميکنيد ايجا هم بذاريد