عجب رسمیه ... رسم زمونه

این زمانه با ما سلاطین سر ناسازگاری دارد. به چه کارهای که وادارمان نمیکند.  گذشته ی طلایی را به یاد می آورم که هر چه میفرمودیم مطاع بود. حالی میکردیم. لکن امروزه بایستی اندکی برنامه های دمکراسی پسند اعلام کنیم تا رعایا احساس مشارکت سیاسی شان به جنبش آید.... 

برنامه های اصلی ما سلطان بن سلطان بن سلطان این است:
١. بهداشت و درمان عمومی و تخصص رایگان برای همگان حتی توریستها. البته هر توریست برای ورود به کشور بایستی سلامت نسبی داشته باشد و یکصد سلطانی(واحد پول مملکتمان)  بابت بیمه درمانی بپردازد.

کلینیکهای فوق تخصصی خصوصی حق دارند با ارائه خدمات فوق العاده تخصصی به نرخ آزاد هزینه بگیرند. هر چه از خارجی ها بگیرند نوش جانشان. مالیات هم ندارد.

٢. پرداخت مستقیم سوبسید از خزانه سلطانی

٣. حل مسائل مرزی با تمامی کشورهای همسایه از سال دوم تشکیل حکومت

۴. اعزام یکهزار تاجر و سرمایه گذار ایرانی با سرمایه هر کدام دو میلیون سلطانی به کشورهای آفریقایی و آسیایی برای سرمایه گذاری و زندگی در آن کشورها

۵. لغو هر گونه برداشت از خزانه سلطانی برای امور فرهنگی و مذهبی و بجای آن حمایت از تلاشهای مردمی از هزینه های تبلیغ و مبلغین و حوزه های علمیه

6. کاهش 70 درصدی کارکنان دولت با خصوصی سازی یا بدون خصوصی سازی.

7. دعوت از یکصد برگزیده ی نخست المپیادها و کنکورهای ارشد و دکتری برای جذب شدن در حوزه های مدیریتی ارشد کشور

8. حمایت از احزابی که حداقل امضای حمایت (نه فقط عضویت) یکصد هزار نفر را دارند. هر شهروند حق امضا برای حدااکثر سه حزب را دارد.

9. تشکیل تشکل های سیاسی وابسته به احزاب در دانشگاهها قانونمند شود و شبه احزاب برچیده شوند.

10. مجازات زندان و بازداشت و ... بسیار محدود شود و بجای آن از مجازات تبعید از کشور استفاده شود.

11. ایجاد دو جزیره با امکانات رفاهی مناسب برای معتادان.

12.  استفاده از همه ی مدیران ارشد سابق دستگاهها بعنوان مشاورین سازمان مربوطه


شتر در خواب بیند پنبه دانه
گهی قپ قپ خورد گه دانه دانه دانه دانه دانه دانه

/ 0 نظر / 17 بازدید