پس از انتخابات نهم

آقای کروبی پس از نتيجه ای که از انتخابات بدست آورد با موضعی انتقادی برنامه تاسيس يک حزب فراگير را اعلام کرد.

حزب فراگير آدم را ياد حزب رستاخيز ميندازه. اصولا حزب فراگير عنوانی است که برای تفکرات توتاليتر پوشش مناسبی ايجاد ميکنه و در واقع نوعی نفی حزب و تحزب است.

البته منظور آقای کروبی يا ديگران قطعا اين نيست. ولی نکته ای وجود داره که قابل تامل است. آقای کروبی چگونه خواهد توانست به تصميمات حزبی که از نسل دوم انقلاب يا شايد هم سوم تشکيل شده تمکين کند؟ شايد هم بتواند. بگذريم....

بنظر می رسه تشکيل تعداد حزب برای آينده کشور مفيد است. احزابی که ضمن احترام به قانون اساسی و لزوم پايبندی به قواعد مردم سالاری به محتوای فرهنگ و انديشه ايرانيان احترام بگذارند.

--------------------------------

يک حزب با منابع مالی داخلی. با اهداف عمومی. با اصول فکری و رفتاری عالی. چرا يک حزب. دهها حزب با همين تفکرات و انديشه.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید