حريم سلطان


سلطنت ما سلاطین
به حرمت مان است
و آنگاه که حرمت سلطان شکست
سلطان نیست

/ 1 نظر / 15 بازدید
مورچه

حریم سلاطین خوبه اما خیلی وسیع است اصلا نمیشه واردش شد کی با سلطان تاحالا دوست بوده بدون اینکه بترسه من که ندیدم