مرگ سلطان

آقا اين مردن سلطان هم کار سختيه ... با اين همه اقتدار اگر بريم چرخ عالم چطور به چرخه؟!04.gif

/ 4 نظر / 17 بازدید
رويا

خدا مرگم بده اينجا چرا بوی سلطان و سلطنت و اينجور چيزا مياد؟!

رويا

حتما بعدشم وابستگی و بيگانه و دختر سال و ازين جور چيزا که تو تاريخ هست !

رويا

سلطان که جای خود داره !!!

رويا

اما گذشته از اينا ما ايرونی جماعت همه بدجوری اين ذهنيت رو بهش اعتقاد داريم که اگه از جايی که الان هستيم حالا تو زندگی و گردوندن چرخ يه زندگی باشه يا تو جامعه و آبدارچی يه شرکت يا کارمند يه دفتر يا رييس يه شعبه يا معاون يه مرکز يا وزير يا هر چيزی تو اين مايه ها هيشکی نميتونه جامونو پر کنه و کار رو به خوبی ما انجام بده. هيشکی نمی تونه و اونوقته که دنيا لنگ ميشه و همه قدر من ميان دستشون بقيه جاهای دنيارو نمی دونم ولی !