تاجگذاري مجدد


ما سلاطين لذت بسياري مي بريم از مجالس انس و محفل و خلوت نه چندان خلوت.04.gif بنابر اين بزرگواري مان را يادآوري مي كنيم و قصد برگزاري مراسم تاجگذاري مجدد مي كنيم.

دعاي مشهور فراموش نشود:
عمر سلطان دراز بادا

/ 2 نظر / 12 بازدید
ali