سفرهای استانی سلطانی

سفرهای سلطانی ما نیز عالمی دارد
در هر منزلی به امیر سامان اذن حضور میدهیم و یکی فرموده ی خاص مینماییم که مثلا فلان جا را در اندک زمانی بهمان کنند و اگر چنین کردند اجازت حضور در قصر سلطانی برای صرف ناهار با خودمان میدهیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید