سلطنت آسمانی


ما سلاطین زمینی عادت داریم که مدعی سلطنت آسمانی هم بشویم. سایه خدا بر روی زمین ... و اگر دستگاه روحانیت هم در اطراف قدرتمان باش از آنها برای تایید خودمان سوء استفاده کنیم. 
در نبرد جسمانیت و روحانیت ... گاهی هر دو جمع میشوند. آنگاه که از جنس هم باشند.


/ 2 نظر / 15 بازدید
ابراهیم

عجب سلطان بلند پروازی، گویا سلاطین عزم پارلمان دارند