٩:٢۱ ‎ق.ظ - شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥

روش به قدرت رسيدن سلطان

comment نظرات ()

سلطان چگونه به قدرت ميرسد.
گذشته از اينکه وقتی به قدرت رسيد برای بقيه ميگه که از اول هم خداوند متعال اين را مقدر کرده بود و خواست خدا يا خدايان بوده ولی راه رسيدن به سلطنت خيلی هم سخت نيست.
شايد ساده ترين راه ممکن است. کافيه که پدرتون سلطان باشه. و معزول هم نشده باشه. اونوقته که به راحتی يه گريه تولد ميتونيد شاه و سلطان بشيد.
البته کار برای سلاطين موسس سلسله يه کم سخته است.
بعضی ها بايد با اعتماد مردم به قدرت برسند. مثلا دياکو رئيس مذهبی قبايل ماد.
بعضی ها با کشته شدن شاه و مدعيان شاهی و شيهه ی اسب مثل داريوش کبير.
بعضی  با کودتا
بعضی با اتحاد قبايل و طوايف
بعضی ....
راههاش زياده انگار ...

برچسب ها: