۱٢:۳٤ ‎ب.ظ - پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧

دولت ما را قدر بدانید

comment نظرات ()
از سر دولت ماست که دولتها بر سر شما هستند.  چی گفتم! خدا از سر تقصیرات ما که دولت ها را بر سر شما مسلط میکنیم بگذرد. البته این ما تا حدی خود شما هست. فراموش نشود. خدا از سر تقصیرات شما و ما با هم بگذرد. ضمنا:

دولت ما دولتی است خدمتگزار نه منت گزار. اصلا نگران نباشید. 
برچسب ها: