٩:۳٧ ‎ق.ظ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦

دستورالعمل

comment نظرات ()

دستورات ما مطاع اهل مملکت مان است. میگوییم که بدانید و انجام دهید. هر چند ندانسته نیز می بایست انجام میدادید.
فرمانداران ما در افتتاح هیچ تیر و تخته و ساختمانی شرکت نکنند. ولی در مجالس مردم حضور بهم رسانند.

هر فرمانی را که صادر میکنند اگر فرمان اجرا شده را غیرقابل اجرا میدانند تا ۲۴ ساعت اعلام کنند و دلیل مفصل اعلام کنند که اگر اشتباه باشد فورا عزل شوند اگر صحیح باشد٬ فرمان تصحیی شود. همزمان زمان اجرا را روشن کنند و در صورت تاخیر یا سرعت عمل٬ تنبیه و پاداش مربوطه اعلام شود و در صورت عملی نشدن در کمیسیونی مطرح شود و اگر ناتوانی از مدیر نبود حق ابقای مدیر معزول وجود دارد وگرنه عزل.

برچسب ها: