۱۱:۱٤ ‎ق.ظ - پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦

ارتقای مقام

comment نظرات ()

ما که اینهمه خوبیم و به مقامات دربارمان مقام و منصب میدهیم کسی نیست به ما مقام جدید بدهد.
فکر کردیم دیدیم خدا که خودمان را از خودمان نگرفته. به مجموعه القاب خود٬ با حفظ سمت٬ مقام سلطان السلاطینی را اضافه میکنیم.
هر کس موافق نیست از قلمرو ما برود. آزاد است.

=====================

.... نه ازاد هم نیست. حق خروج ندارد. ممنوع الخروج است.
یادش بخیر قدیما بعضی ها رو ممنوع الورود میکردند. اصطلاحا تبعید میکردند و دیگه راه نمیدادند بیان ایران. از ایران محروم میکردند. ولی ظاهرا رسم بازداشت در بدو ورود بهتر است. از آن بهتر٬ ممنوع الخروج کردن است.
ما نیز در قلمرو خود همه را آزاد میگذاریم که ممنوع الخروج باشند. ممنوع الخروج ملی حق مسلم رعایای ماست.
برچسب ها: