۸:۳۸ ‎ق.ظ - پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦

جريده هاي دريده و ندريده

comment نظرات ()

ما سلاطين را با عموم كاري نيست. نه با افكار عمومي و نه جان و ناموس و مال عموم. از قديم الايام حمام عمومي نيز نمي رفتيم. تازه خصوصي ترين چيزهاي عموم نيز مال خودمان است.
خواستيم بگوييم كه از سنت كيهان نويسي نيز خشنوديم.
اين جريده ي عزيزه ي ما را اگر ترجمه به انگليسي كنيد ميشود انعكاس وارونه ي تيترهاي نشريات اجانب از خدا بيخبر غربي.
البته هرگز به روسي ترجمه نكنيد و به هيچوجه با جرايد دهه هاي  ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مقايسه نكنيد كه بدآموزي دارد خفن.

برچسب ها: