۱٠:٤۱ ‎ق.ظ - پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦

عفو عمومي

comment نظرات ()


امروز را عفو عمومي ميدهيم.
همه رعايا كه خياله جرمي داشتند عفو ميشوند.
از درباريان كه هميشه ظلم ميكنند بر رعايا درگذشتيم.
ولي از قضات نمي گذريم. چون ادعاي منصب از ما نكردند و ما نيز آنها را به خود واگذاريم.
مستقيم از خدا بخواهند. ما را با اين جماعت عنايتي نيست.

برچسب ها: