٧:۳٠ ‎ق.ظ - سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥

شعر سلطانی

comment نظرات ()
سلاطین به دلیل کثرت مطالعه و مداهنه شنیدن از درون و بیرون٬ در معرض خطر هستند. ایمان و تقوا و مردم گرایی و هر آن توصیه الهی و خردمندانه دیگر را باید بکار بندد.
بسیاری از سلاطین شاعر نیز بوده اند. از شعر سلاطین ... چه شکل و چه محتوا میتوان در مورد شاعرش اطلاعاتی بدست آورد.
هر چند قضاوت سطحی نیز از آفات چنین شناختی خواهد بود.
برچسب ها: