٩:٤٤ ‎ق.ظ - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥

مشاوران

comment نظرات ()
سعی میکنم در مقام سلطنت
با اقشار مختلف ارتباط داشته باشم
و از مجیزگویان به اندازه زخم زبان زنان
فاصله بگیرم
برچسب ها: