۸:٥٠ ‎ق.ظ - شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥

مجلس سنا

comment نظرات ()
ما در چارچوب فرامین سلطنتی خود به مجلسی از بزرگان اعتنا داریم که ما را در حکومت امین باشد و طمع در ما نبندد.
امور حاکمیتی را با مجلس سنا مشورت خواهیم کرد.
برچسب ها: