٦:۳٧ ‎ب.ظ - یکشنبه ٥ آذر ۱۳۸٥

کارگزاران سلطنت آباد

comment نظرات ()

ما بعنوان سلطان ممالک محروسه ی سلطنت آباد اراده میکنیم تا
مدیران را از بین کسانی که کار بلد نیستند انتخاب نکنیم. مدیران سر در گرو شغلشان خواهند داشت.
گرچه با این تدبیر مدیری باقی نخواهد ماند لیکن از میان جوانان کسانی را خواهیم یافت که مدیر گردند.
خرج مدیران را از خزانه ی خود خواهیم داد تا رعایا آسوده باشند.

برچسب ها: