٥:٢۸ ‎ب.ظ - جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥

تصميم گيری و تصميم سازی

comment نظرات ()

تصميم گيری در حزب بر اساس تصميم سازی رده های حزب صورت ميگيره و در پايين ترين سطوح که به اعضا و هواداران حزب ختم ميشود٬‌ تصميم ٬ انعکاسی از افکار عمومی در نزد اين گروه است. البته رنگ اصول حزبی هم به اين افکار زده ميشود ولی در واقع اين رنگ نقش اساسی ندارد. تنها انطباقی است با اصول حزب.

سرعت عمل در احزاب خيلی مهم است. اينکه مسائلی از قبل در موردش تصميم گيری شده باشه و نياز به اجتهاد دبيرکل يا روابط عمومی حزب نباشه.

تفاوت احزاب سياسی شناسنامه دار با تشکل ها و محفل ها و احزاب بی شناسنامه در چيست؟

برچسب ها: