٥:٢٦ ‎ب.ظ - جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥

چگونه حزبی مناسب است؟

comment نظرات ()

بسياری معتقدند ايران مستعد حزب بازی نيست. اين نکته ميتواند مبنايی برای نفی حزب و اثبات عمل صحيح خودمان در حرکتهای سياسی غيرحزبی باشد و شايد هم مبنای آن اذعان به عقب ماندگی تاريخی در حوزه سياست باشد. در هر دو حال يک واقعيت امروزی است. بعلاوه انديشه های احزاب کمتر با هم تمايز دارند و اگر هم تمايزی وجود دارد خيلی قابل تشخيص برای مردم نبوده است و براحتی نظرات احزاب و گروهها و افراد موفق کپی ميشود. مثل قصه همين اصلاحات و کپی نظرات آقای خاتمی توسط  تقريبا همه مخالفان ايشان.

آيا ميشود حزبی در ايران بوجود بياد که:

موضوعش وطن باشد.

هدفش کسب قدرت سياسی به منظور تحقق اصول بنيادين قانون اساسی و تفسير قوانين معارض يا اختيارات معارض در کشور به سود مفاهيم بنيادين انقلاب اسلامی باشد.

همه اتباع ايرانی بتوانند به عضويت آن در بيايند. چه مسلمان چه مسيحی چه يهودی چه آشوری.

گروههای سنی مختلف ....

اهدافی کلی با برنامه ای شفاف و عملکردی مثبت.

ميشه؟

برچسب ها: