٩:٢٤ ‎ب.ظ - پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥

تصاحب قدرت برای ابراز انديشه نه تصرف موقعيت

comment نظرات ()
اعضای حزب سلطانی حق وزیر شدن و  رئیس شدن ندارند.
فقط میتوانند مشاور شوند یا عضو مجلس شوند ولاغیر.
برچسب ها: