٩:٥٢ ‎ب.ظ - یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧

یکصد میلیون رعایای هرمی ما

comment نظرات ()

ما رعایایمان را در یک ساختار هرمی به امیران مان می سپاریم:
خودمان بر یکصد امیر الامرا نظارت میکنیم و هر امیر الامرا بر یکصد امیر و هر امیر بر یک صد حافظ و هر حافظ بر یکصد رعیت.
مسئولیت ایجاد مسکن و زندگی هر یکصد نفر بر عهده ی مسئول بالاتر است. خانواده های یکصد نفره از میان خود متیوانند حافظی را تعیین و معرفی کنند.

برچسب ها: