۱٢:٥٥ ‎ب.ظ - یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧

مصاحبه میکنیم

comment نظرات ()

حضرت سلطان که خودمان باشیم، اراده فرموده ایم که مصاحبه کنیم. مصاحبه با کسانی که سوالات را از درباریان نپرسند. البته نه اینکه آزاد باشد یا نباشد. آخر ما نگران هستیم که از مصاحبه با ما سوء استفاده کنند و در رسانه ها جنجال به راه اندازند.
ولی خب میدانیم که درباریان ما از شنیده های ما نگران هستند. هر کس را که به حضور می پذیریم و در گوشش چیزی میگوییم، سوال پیچ میشود. خب حالا میخواهیم نوع جدیدی از مصاحبه داشته باشیم که سخن دیگران را بدون خطر بشنویم.
میرویم سراغ زندانیان و از آنها می پرسیم که آیاد از ما راضی هستند یا خیر؟! آنها گرچه آزاد نیستند ولی احتمالا آزادانه تر سخن خواهند گفت. شایدم نگفتند.

برچسب ها: