۱٢:۱۳ ‎ب.ظ - یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧

اهمیت کله و مغز در دربار سلطان

comment نظرات ()

ما گرچه زیاد نمیدانیم ولی نیک میدانیم که باید نسبت به نخبگان گشاده دست بود:
ما به یکصد نخبه ی برتر کشور در مقطع کارشناسی در تمامی رشته ها که از هوش مشترک بالایی برخوردار باشند این هدایا را پس از یک دوره آموزشی میدهیم:
معافیت از خدمت در گارد سلطان
کارت ویژه بازرسی در امور اجرایی بدون حق مداخله
یک میلیارد به حسابشان می ریزیم تا ماهانه دریافتی داشته باشند

برچسب ها: